Get Adobe Flash player
Domů

Ice Guard LaserIce Guard Laser

Pro zvětšení klikněte na obrázek...

ICE Guard - laser

Firma ROLMONT s.r.o. v roce 2010 navázala spolupráci s finskou firmou KASPEK OY, která vyvinula a dodává přes naše zastoupení unikátní a velmi moderní přídavné zařízení na automatické udržování tloušťky ledu ovládané laserovým paprskem, které lze jednoduše namontovat na všechny modely strojů ZAMBONI.

ICE Guard - LASER

Tento systém, po nastavení a seřízení, zcela automaticky reguluje záběr nože a tím udržuje povrch ledové plochy v rovině. Ke své činnosti využívá vlastností koherentního laserového paprsku, jehož pomocí je průběžně měřena aktuální výška ledu. Dle změřené výšky a nastavené tloušťky ledu systém ovládá záběr nože tak, aby více seřezával místa nad nastavenou úrovní a méně místa pod ní. V praxi je možno s tímto systémem docílit rovinnosti ledu v toleranci 2 mm na celé rozloze plochy. Této přesnosti nelze ručním řízením v žádném případě dosáhnout.

Systém se skládá ze samonivelačního laserového vysílače uchyceného na stavební konstrukci mimo ledovou plochu, přijímače laserového paprsku na výsuvné měřící tyči, elektronické vyhodnocovací a řídící jednotky a elektromechanického ovládacího prvku záběru nože. Vysílač se umisťuje nejlépe do středu dlouhé strany kluziště za mantinel a pokrývá celou ledovou plochu rotujícím paprskem laseru ve viditelném spektru. Přijímač je instalován na hydraulicky vysouvané měřící tyči zakončené na spodní straně kluznou botkou kopírující povrch ledové plochy. Vysouvání a stahování měřící tyče je provázáno na zvedání a spouštění suportu. Elektronický systém v reálném čase vyhodnocuje aktuální odchylku od předem nastavené hodnoty a upravuje záběr nože pro odstranění nerovností. V případě vypnutí systému je možno řídit záběr nože ručně. V tomto případě je nutno uzavřít hydraulický ventil vysouvání měřící tyče a na řídícím panelu je zobrazována hodnota aktuální nastavené hloubky řezu.

Při uvedení systému do provozu je nutno nejprve proměřit úroveň betonu technologické chladicí desky a nejvyšší hodnotu zadat do systému jako nulový bod. Pokud je tato hodnota správně zadána je na panelu průběžně zobrazována i aktuální tloušťka ledu k této rovině vztažená.

Při zakládání ledové plochy se nejprve provede nástřik vodou a tato vrstva se strojem zarovná na tloušťku cca 10 mm. Tím dojde k vyrovnání nepřesného betonového podkladu. Dále je na tuto vrstvu přidán bílý podklad a nastříkáno nebo navoženo dalších cca 5 mm ledu. Po zarovnání na celkovou tloušťku cca 15 mm se provede nakreslení čar, kruhů a dalších maleb pro trvalé umístění na ploše. Na tuto vrstvu je přidáno zbývajících 10 mm ledu jako krycí vrstva a celková tloušťka ledu činí 25 mm. Pokud mají být v ledu další malby u nichž se předpokládá dočasné umístění nebo jejich změny, provedou se doprostřed 10 mm krycí vrstvy, aby je bylo možno odřezat a vyměnit. Takto založená ledová plocha zaručuje dobrou viditelnost všech maleb v průběhu celé sezóny. Systém ICE Guard při správném použití zabrání nechtěnému odřezání čar a maleb, ale umožňuje jejich snadnou výměnu, pokud jsou v krycí vrstvě.

Systém ICE Guard nevyžaduje mimo prvotní rektifikaci a nastavení nulové hodnoty při výměně nože žádnou složitou údržbu. Pouze je třeba kontrolovat mechanický stav zařízení a dbát na neporušenost kabelových vedení a hydraulických hadic. Obsluze zjednodušuje činnost při seřízení nože po jeho výměně tím, že v nastavovacím režimu zařízení automaticky udržuje náklon držáku nože a obsluha seřizuje pouze polohu ostří vzhledem k lyžinám suportu.

ICE Guardprovozovaný v automatickém režimu eliminuje vliv obsluhy na rovinnost ledu a umožňuje provozovateli využívat jako řidiče stroje i nekvalifikovanou pracovní sílu. Tím může dále šetřit mzdové náklady. Přítomnost kvalifikovaného personálu je nutná pouze pro výměnu nože a zakládání nebo změnu tloušťky ledu.

Video: 
Iceguard